Allmänna vilkor

Beställning
Beställning gör Du via e-post info@tvears.se eller via Tfn. 020-12 12 3 alt. 070-779 06 00.

Priser
Emporia Care AB anger alltid priserna i svenska kronor om inget annat anges, inklusive moms men exklusive frakt. Postförskottsavgift, fakturaavgifter och fraktkostnader tillkommer alltid. (För närvarande är frakten gratis inom Sverige).  EC reserverar sig också för ”tryckfel”. Sådana ”tryckfel” är inte bindande för EC.

Restnoteringar
Om Du beställd produkt som tillfälligt är slut skickar EC med nästkommande leverans, eller senast efter 10 dagar från produktens ankomst till EC.

Äganderättsförbehåll
Produkterna är alltid EC:s egendom till det att Du betalat allt. Detta är EC:s säkerhet för vårt krav på köpesumman såväl som för räntor och omkostnader i enlighet med gällande lagstiftning. Du förbinder Dig att väl vårda produkten tills Du betalt allt.

Leveransvillkor
Du anses ha köpt produkten från EC:s lager vilket innebär att ansvaret för produkten övergår till Dig då produkten överlämnas till fraktbolaget. Detta innebär att kund skall reklamera transportskador gentemot fraktbolaget, ej EC.

Leveranstider
EC kommer att i Din order bekräftelse meddela när Du kan förvänta Dig leverans.

Betalningsvillkor
Faktura efter sedvanlig kreditprövning. Vid postförskott tillkommer förnärvarande inte postförskottsavgift. EC förbehåller sig rätten att debitera en hanteringsavgift för outlösta postförskott om 200 kr inkl. moms. Anmärkning mot faktura ska ske senast 7 arbetsdagar efter mottagandet. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad på utestående belopp, samt påminnelseavgift med lagstadgad avgift om 50 kronor. Vid kravåtgärd utgår en kravavgift på 160 kronor i tillägg till inkasso, Kronofogdsmyndighets indrivningskostnader och rättegångskostnader. EC kan utan föregående avisering ändra ovanstående Allmänna betalnings villkor.

Hjälp och Support
För hjälp och teknisk support för EC:s produkter, kan Du ta kontakt med EC via E-post till support@tvears.se eller ring Gratis! Tel. 020-12 12 32.

Garantier
EC lämnar garantier som motsvarar respektive tillverkares villkor. Konsumentköplagen ger köparen 2 års garanti (OBS För batteri gäller 6 mån). EC förbehåller sig rätten att avgöra om produkten skall repareras, krediteras eller ersättas av likvärdig produkt. Vid kreditering, sker detta med för dagen lägsta pris, av antingen fakturerat pris eller dagspris med avdrag för produktens livslängd och/eller slitage.

Förseningar
EC tar inget ansvar för förseningar beroende på dröjsmål hos fraktbolaget, tillverkare eller annan utomstående part.

Öppettider
Måndag till fredag kl. 08.00 – 18.00. Order: dygnet runt alla dagar på året på EC:s
webshop: www.tvears.se eller via e-post info@tvears.se

Reklamationer
EC följer konsumentköplagens rekommendationer om garanti på nya produkter. Problem med EC:s produkter som uppstår efter leveransen måste Du meddela skriftligen inom två år från inköpsdatum antingen via E-post till EC på info@emporiacare.com eller per telefon.

Ångerrätt
Du har rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. När du ångrar köpet ska du meddela oss att du ångrar dig och skicka tillbaka det du har köpt till oss. Du måste meddela oss att du ångrar dig inom 14 dagar. Kunden står för fraktkostnaden

Ansvarsbegränsning EC ansvarar inte i något fall för skada eller förlust som beror på förhållanden utanför EC:s kontroll såsom åtgärd av myndighet eller lagstiftning, terrorist- eller krigshändelse, sabotage, brister eller dröjsmål i teleförbindelse såsom fel i det allmänna telefon-nätet, något av mobilnäten eller annan kommunikation, energi leverance, transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet eller för fel hos annan teknisk utrustning eller för fel i uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data, för indirekt skada såsom utebliven vinst, nytta eller annan affärsförlust som Du kan tänkas göra, ej heller annan skada som inte rimligen kan förutses av EC.
Hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar, skyddar och använder personuppgifter. I och med den nya dataskyddslagen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj har vi uppdaterat vårt sätt att hantera personuppgifter samt gjort det ännu tydligare för dig i vilket syfte vi sparar och använder kunddata. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter den svenska personuppgiftslagen. För dig som kund innebär det att du får mer kontroll över hur dina personuppgifter används.


Vad vi sparar och varför
De uppgifter vi har om dig är de uppgifter vi får när du besöker vår shop och handlar hos oss. Vi sparar information på vad du lägger i kundvagnen och vad du handlar.

När du lägger en order sparar vi uppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, adress, kundnummer, leverans- och betalningsuppgifter. Önskar du betala med faktura kräver vår betalpartner Klarna att du även uppger ditt personnummer för att kunna bedöma din kreditvärdighet.

När Klarna godkänner din betalning får vi ditt personnummer av dem för att hålla reda på att du är du. Du kan givetvis också handla hos oss utan att uppge ditt personnummer.

För att kunna skicka information till dig om din order samt om du godkänt det sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera ditt paket på bästa sätt. De personuppgifter vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier.

Så länge sparar vi personuppgifter
Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Vi behandlar inte kunddata som är äldre än två år men för vår bokförings skull behöver vi spara köphistorik i sju år. Vill du att vi ska ta bort dina personuppgifter tidigare än så är du alltid välkommen att höra av dig till oss så ordnar vi det direkt.

Så skyddar vi dina personuppgifter
När du ger ifrån dig uppgifter om dig själv i samband med köp ska du alltid kunna vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Känslig information såsom kontokortsnummer skickas alltid krypterad (SSL) för att utomstående inte ska kunna komma åt informationen. Informationen lagras inte av oss utan skickas endast vidare till kreditkortsföretaget. Överallt där känslig data skickas är överföringen krypterad, t ex i ditt konto och i kassan. Vi arbetar även på daglig basis med att se till att både vi och våra system är i fas med aktuell säkerhetsstandard. Det är ytterst sällsynt men om ett dataintrång skulle inträffa har vi tydliga och konkret utarbetade rutiner för hur vi hanterar dessa för att minimal skada ska ske. Du som kund kan också vara lugn med att om något skulle inträffa kommer du självklart att bli informerad.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt till att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur samt i vilket syfte personuppgifterna används. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt till att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice för att få svar på frågor och funderingar kring dina personuppgifter info@emporiacare.com. 

Emporia Care AB
Tel. 070-779 06 00
Mail: info@emporiacare.com